Den nye elvepromenaden er en asfaltert gangveg som gjør det mulig å gå fra sentrum, ned Nygata og under jernbanebrua og videre til McDonalds-tomta. Fra september vil det bli mulig å spasere videre ned til Mjøsparken, og med dette sikrer den ferdige elvepromenaden fri ferdsel mellom sentrum og Mjøsa. 

Byen og Mjøsa bindes sammen

– Brumunddal blir mer by ved Mjøsa for hvert integrasjonsgrep som tas. Dette er supplerende kvaliteter som gir et flott hele og sikrer en god byutvikling, sier rådmann Jørn Strand.

Selv om utgangspunktet for byggingen av promenaden var flomsikringen av Brumunda, er bonusen at området fra Sveum til Mjøsa nå har blitt en åre for rekreasjon og gode opplevelser. 

– Elvepromenaden gir Brumunddal bykvalitet, «koseligfaktor» og funksjonell nytte. Promenaden er også viktig for å tilskynde attraktivitet for økt bosetting og økt attraktivitet for handel og næringsutvikling, avslutter Strand.