Alle skolens 136 elever deltar i forestillingen, som har to forestillinger torsdag 1. juni. 

Kylstad skole lager en felles skoleforestilling med alle elever og ansatte hvert tredje år, og tradisjon tro holdes den også i år på den gamle husmannsplassen Brodalen.

– Vi er så heldige å få bruke husmannsplassen Brodal til våre oppsetninger. Brodal driftes og holdes vedlike av Furnes historielag, og skolen har ved flere anledninger fått benytte seg av plassen. Denne muligheten gir oss en flott ramme rundt forestillingen og ungene får en kulturhistorisk kompetanse om bygda si, sier rektor Line Osmo. 

Tusser og troll

Ansatte ved skolen har skrevet manus til årets forestilling, der eventyrjegerne Asbjørnsen og Moe er gjennomgangsfigurer. I år blir det altså eventyr med huldrer, tusser og troll.

– Underveis i arbeidet har vi fått ekstern hjelp fra regissør Fredrik Høstaker gjennom den kulturelle skolesekken, og med oss på forestillingene har vi musiker Gunnar Røstad. Det største lasset drar likevel de ansatte og elevene som i disse dager er travelt opptatt med å få alt på plass. De foresatte er også med på laget og bidrar med dugnad og premierefest for elevene etter kveldsforestillingen. Vi har en flott og hjelpsom foreldregruppe som alltid stiller opp når skolen har brukt for hjelp, sier Osmo, som mener arbeidet med en stor forestilling der hele skolen deltar gir mye.

Bygger samhold

– En slik forstilling er et stort løft for en liten skole. Opplevelsen bygger relasjoner mellom voksne og barn på tvers av alle trinn, og gir oss alle en felles opplevelse som vi tar med oss videre i læringsarbeidet. Elevene får brukt sin kreativitet og kompetanse på andre arenaer og på en stor variasjon av ferdigheter. Et av skolens oppdrag er å bygge hele mennesket, og denne arenaen er et viktig bidrag til dette, sier hun. 

«Eventyrlig forestilling i Brodal» vises to ganger torsdag 1. juni, med premiere kl. 12.00 og siste forestilling kl. 18.00.