– Aldri har det vært bygd mer i Ringsaker. Kommunen har jobbet for å legge til rette for vekst, og det private næringsliv følger på, sa rådmann Jørn Strand på kommunestyrets budsjettkonferanse på Sjusjøen. 

Høy byggeaktivitet

I mars 2014 sto Brøttum barne- og ungdomsskole ferdig. I desember 2015 åpnet det nye avlastningssenteret. Ved skolestart i 2016 inntok elevene både nye Mørkved skole og Fagernes skole. Nå står Moelv skole for tur, som etter planen skal tas i bruk i oktober 2017. 

– Med Moelvhallen, Moelv skole, opprustet kulturhus, attraktivt uteområde og ny infrastruktur til en totalsum på over en halv milliard kroner er dette tidenes løft, sier rådmann Jørn Strand.

Stavsberg skole med stor flerbrukshall følger etter Moelv. Foreløpig kostnadsramme for Stavsberg er 273 millioner kroner, og det er et mål at skolen skal ferdigstilles i 2020. 

På Tømmerli er 26 nye omsorgsboliger under utvikling. Disse har en kostnadsramme på 99,5 millioner kroner, og skal stå klare i 2018. 

Privat boligutbygging

De private eiendomsutviklerne har sett utviklingen i eiendomsmarkedet, og følger opp med massiv utbygging av boliger. 

– Både i Brumunddal og Moelv er det stor aktivitet i byggemarkedet. I Moelv er det full fart i realiseringen av prosjekter som Bakerihjørnet og Moelven Park. I Brumunddal reiser det seg nye bygg på City-tomta, i Elvegata og i Verven-bukta, og flere er under oppseiling, sa Strand.

Infrastruktur og Mjøsutvikling

Rådmannen var i sin orientering klar på at det er viktig å bygge oppunder den gode veksttendensen som kommunen er inne i. 

– Vi må våge å satse videre på strategien vår, og å legge til rette for videre utvikling i Ringsaker. E6 er veien til vekst. Hvis vi klarer å utnytte infrastrukturen slik andre har gjort, kan Ringsaker bli en kommune som virkelig blir å regne med i innlandet. Da må vi gripe mulighetene nå. Det dreier seg om framtidas arbeidsplasser, og hvor de skal komme, sa Strand, og pekte på de enorme mulighetene som ligger i å utnytte det pågående E6-arbeidet til å videreutvikle strandområdene ved Brumunddal. 

– I Brumunddal skal Mjøsparken på Strandsaga bli magneten mellom Oslo og Trondheim. Her har vi et prosjekt som gir kvalitet av dimensjoner, og som vil bli lagt merke til av alle som ferdes langs E6. Vi må ha ambisjoner hvis vi skal lykkes, vi kan ikke vinne i smug. Vi må ta i dersom vi skal vinne kampen om veksten gjennom infrastrukturen. Sammen med alt det andre vil utviklingen av Mjøsparken bidra til å øke attraktiviteten, understreket rådmannen.

Les mer om rammekonferansen

Hovedbilde: Øyvind Saugerud/Hyenafilm.