Kongeparet og folket fikk «en smak av Ringsaker», kulturelt og kulinarisk. Det bugnet også av nydelig lokalprodusert mat til stor glede for de fremmøtte, som kunne kose seg på felles langbord. 

 – Det har vært et poeng å synliggjøre lokale aktører, lag og foreninger under kongebesøket. Dette er en fest ikke bare for kongeparet, men også en fest av og for folket, sa kultursjefen. 

På scenen sto bidragsytere fra Nes musikkforening, Nes sangforening og Mjøsmusikk. Elever fra Nes barneskole underholdt også, med sanger som «Kanskje kommer Kongen». Og Kongeparet ankom Tingnes med Skibladner og ble tatt imot av ordfører Anita Ihle Steen, som fulgte kongeparet i land sammen med fylkesmannen og politimesteren. 

De tre vertinnene Bente Bodin fra Tingnes spiseri, Vigdis Sandberg fra Hoel gård og Charlotte Holberg Sveinsen fra Skafferiet bød kongeparet på «smaken av Ringsaker» og presenterte hver sin utvalgte smak.

Kommunal gave til folket

Kongebesøket på Tingnes ble avsluttet med overrekkelsen av kunstverket «Åretak» av Peder Istad fra Ringsaker kommune til folket. Istad er allerede godt kjent for mange i Ringsaker som iskunstneren bak «Istid».

– Kommunen ønsker å gi denne gaven til folket som et evig minne fra da Dronning Sonja og Kong Harald besøkte Tingnes, sa Berteig, og oppfordret kongeparet til å være de første til å offisielt prøvesitte benken.

– Jeg er særdeles fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, og vil rette en særlig takk til Nes musikkforening, Nes sangforening, Nes Friteater, Mjøsmusikk og Midt i Mjøsa. Og en ekstra stor takk til Rene Dekker, Edel Urstad, Vigdis Sandberg, Bente Bodin og Charlotte Holberg Sveinsen for en enestående innsats, avsluttet kultursjefen.