– Jeg er veldig glad for å få jobbe på Nes i sommer. Jeg trives her og liker å hjelpe mennesker, sier han. 

Teori og praksis

Hussein Ibrahim Daud er en av 12 elever som de siste 10 månedene har lært helsefag gjennom det arbeidsrettede introduksjonsprogrammet til Voksenpedagogisk Senter. Tre dager i uka har han hatt klasseromsundervisning med kurs i blant annet norsk, arbeidsliv og helsefag. Resten av uka har klasserommet blitt byttet ut med praksis på sykehjem. Det har hatt stor betydning for norskkunnskapene. 

– På Nes bo- og aktivitetssenter må jeg snakke norsk hele tiden, både med kolleger og beboere. Det har gitt meg god norsktrening, forteller Hussein.

– Du må kunne snakke norsk

Avdelingsleder Gunhild Glestad har vært Husseins veileder under praksisen. Hun forteller om en bratt læringskurve.

– Hussein har hele tiden vært veldig ivrig og arbeidssom. Det er språket som har vært hindringen. Du må kunne snakke norsk for jobbe hos oss. Men Hussein har jobbet hardt, og i mai var norsken hans god nok til at jeg kunne gi han sommerjobb, sier hun.

Til høsten vil Hussein delta på et pleieassistent-kurs i regi av Nav. Målet er å ta fagbrev som helsefagarbeider og få jobb. Å komme raskt ut i arbeid eller utdanning er målet med introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

Raskere integrering 

PAI-prosjektet har så langt fått prosjektmidler fra IMDI. Til høsten implementeres det i vanlig drift hos Voksenpedagogisk Senter. «Helsefag» endres til å hete «Barnehage- og pleieassistent». I tillegg starter man opp med «Salg og service», og samarbeider med blant andre Asko og matproduksjon på Tømmerli bo- og aktivitetssenter for språkpraksis. 

Programrådgiver og sykepleier Ida Sveberg Borgen poengterer viktigheten av å ha praksis som en del av introduksjonsprogrammet for flykninger:

– Normalt tar det rundt syv år å lære et nytt språk. Å komme ut i praksis og arbeid bidrar til at deltakerne integreres raskere og har raskere progresjon i språket, sier hun. 

På imdi.no kan du lese mer om introduksjonsprogrammet

På bildet over: Veileder Gunhild Glestad og beboer Arnhild Skårslette sammen med Hussein Ibrahim Daud.

 

pai-gruppefoto-nett.jpg

Deltakerne i PAI-prosjektet under avslutningsseremonien. Øverst fra venstre: Hussein Ibrahim Daud, Elsabiet Kidanemariam Gebreslasie, Rahel Okbazghi Garza, Meron Gessesse Gorga, Mehari Weldemariam Redie. Nederst fra venstre: Magartu Umar Adam, Ida Sveberg Borgen, Alganesh Estifanos Abraham, Maryam Ibrahim Mahamed og Imad Alaboud. Misrak Habtamu Woldeyes var ikke til stede.