De er spente, men de er også godt forberedt. 

– Jeg kan alt om å gå på skolen, sier Christina på Bjørnegruppa. Sammen med de andre påtroppende førsteklassingene har hun besøkt Brøttum skole mange ganger, og er kjent både i gangene og på uteområdet.

Samarbeid gjennom året

Brøttum barnehage og Brøttum barne- og ungdomsskole samarbeider tett gjennom hele året for å sørge for at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig for barna.

– Allerede i oktober møtes lederne i barnehagen og skolen til en prat. Da får barnehagen tilbakemelding om hvordan det går med førsteklassingene, og så legger vi planer for felles aktiviteter framover mot våren, forteller rektor Haldis Sveen. 

To ganger i året er det møter mellom de pedagogiske lederne i barnehagen og rektor, spesialpedagog og leder for SFO ved skolen.

– Dette er gjensidige orienteringsmøter, der vi forteller litt om hvordan skoledagen vil bli for barna, og der barnehagen får vite hvordan de best kan forberede barna til første skoledag. Forberedelsene går blant annet ut på å vente på tur, det å kunne ta imot beskjeder og så videre. Når barna har øvd litt på slike ting før de starter på skolen blir overgangen enklere, og barna er mer selvgående fra første dag, sier Sveen.

Alltid velkomne

Arbeidsleder Trine Nymoen i Brøttum barnehage setter pris på det gode samarbeidet med skolen. 

– Vi opplever at skolen er veldig åpne og at vi er veldig velkomne til å stikke innom. Vi bruker biblioteket på skolen hver måned, og gjennom hele tiden i barnehagen har barna vært innom og lekt på uteområdet på skolen. Dette gjør at de blir kjent med skolen, samtidig som de også får holdt kontakten med elever som de har gått sammen med i barnehagen tidligere. Det gir en veldig fin trygghet når de kommer på skolen som førsteklassinger, sier hun.

Legger viktig grunnlag

Rektor Haldis Sveen gleder seg til å ta imot de nye elevene på første trinn til høsten.

– Jeg er veldig ydmyk når jeg tar imot førsteklasse. Jeg vet at en god skolestart er viktig for resten av skoleløpet og for elevenes utvikling på så mange måter. Derfor er jeg også veldig glad for at vi har så tett og god dialog med barnehagen, slik at barna får en fin start på elevtilværelsen, avslutter hun. 

 

På bildet: Bjørnegruppa fra Brøttum barnehage gleder seg til skolestart. De er allerede godt kjent i klasserommet sitt.