– Etter andre kvartal bor det nå 34.010 personer i kommunen vår. Dette er helt fantastiske tall som vi kan være stolte av, sier ordfører Anita Ihle Steen.

Alle piler peker opp

Rådmann Jørn Strand er også meget godt fornøyd med de siste tallene fra SSB. 

– Det er vekst på alle områder nå. Det bygges som aldri før, vi har vekst i sysselsetting og næringsetablering, det er vekst i varehandel, og også i folketallet. Vi har høy innflytting samtidig som færre flytter ut, og det gir stor gevinst, påpeker rådmannen.

I løpet av første halvår 2017 har folketallet i Ringsaker økt med totalt 168 personer. Dette gir en prosentvekst som plasserer kommunen over landsgjennomsnittet, noe som igjen gir positiv effekt i beregningen av rammetilskuddet.

Stø kurs gir effekt

Ringsaker kommune jobber etter en tydelig strategi for vekst og utvikling, og Jørn Strand mener utviklingen kommunen er inne i viser at strategien virker.

– På det ene området etter det andre har vi jobbet aktivt sammen med næringslivet og en lang rekke andre aktører for å tilrettelegge for vekst. Heisekraner har vært et fremtredende element i bybildet de siste årene, og boligbyggingen skyter fart som aldri før. En vil alltid oppleve at befolkningsutviklingen varierer, men nå ser vi at vårt langsiktige arbeid gir resultater, og at vi får betalt for å ha stått i strategien over tid, påpeker han.

Koselig og nært

Rådmannen mener satsingen på byutvikling og næringsutvikling sammen med utvikling av tjenestene har vært utslagsgivende for befolkningsveksten som nå øker på.

– Hele året byr vi på gode opplevelser, og sommeren har vært en eneste stor folkefest med en lang rekke flotte arrangementer som gir attraktivitet. Det gleder meg å se at folk koser seg og trives i kommunen vår, sier rådmannen.

 

2. kvartal 2017

         
  Hamar  Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Fødte 79 87 50 59 62 63 15.102
Døde 66 83 41 49 57 69 9.707
Fødselsoverskudd 13 4 9 10  5 -6 5.395
Innvandring 63 55 28 32 28 55 12.440
Utvandring 28 12 19 26 29 26 7.219
Innflytting, innenlandsk 427 339 320 219 283 354 0
Utflytting, innenlandsk 451 255 216 266 421 418 0
Nettoinnflytting 11 127 113 -41 -139 -35 5.221
Folketilvekst 24 131 122 -31 -134 -41 10.616
Folketall ved utgang av kvartalet 30.617 34.010 20.463 21.039 27.651 30.294 5.277.762
Prosentvis vekst 0,08 % 0,39 % 0,60 % -0,15 % -0,48 % -0,14 % 0,20 %