– Jeg tror vi skal lære om magneter, frukt og grønnsaker, bokstaver og noen ord. Jeg kan allerede skrive navnet mitt, forteller førsteklassingen Emma. 

Hun gruer seg litt til å sitte så mye i ro. Da er det greit å ha en lærer som gir elevene små dansepauser. Etter å ha fortalt om sommeren sin og løst sine første skoleoppgaver setter lærer Turid Remme på en dansevideo og får med seg ungene ut på gulvet. Litt bevegelse løsner opp både rastløse ben og alvorstyngede ansikt. 

Lærelyst
Like etter kommer skoleleder Hans Martin Raknerud innom for å hilse på de nye elevene. Han forteller at han enda husker sin første skoledag for 32 år siden. Som skoleleder synes han det er koselig å ta imot førsteklassingene. 

– Det er gøy for oss å se den motivasjonen, gleden og ønsket om å lære som førsteklassingene har med seg. Jobben vår er å ta vare på den motivasjonen, sier Raknerud. 

Rett før klokka ringer ut loser lærer Turid Remme elevene ut til skolegården hvor FAU byr på nystekte sveler. Det tar ikke lang tid før førsteklassingene forsvinner med de større elevene. 

– Det er det fine med Åsen skole. Her kjenner alle hverandre, sier Remme. 

Også læreren synes det er spennende med første skoledag.

– Og jeg er sikkert like nervøs som elevene, ler hun.