Utover høsten holdes det flere kurs for foreldre som dekker disse behovene. 

– Alle foreldre ønsker å ha det godt, gøy og fint sammen med barna sine. Kursene våre skal hjelpe til å bygge gode relasjoner, og bedre samarbeidet i familien. Vi ønsker blant annet å styrke barn og unges psykiske helse, og da er det viktig å fremme gode omsorgsrelasjoner, sier kommunepsykolog Kristin Haugholt. 

«Kompetente voksne – trygge barn»

Det er Familiens hus som står for foreldrekursene, som bygger på prinsipper og metoder som også brukes i barnehager og skoler i Ringsaker.

– Vårt mål er å bygge kompetanse i alle ledd rundt barnet, og der spiller selvfølgelig foreldrene en viktig rolle. Når foreldrene kjenner til og bruker de samme metodene som barnet kjenner fra barnehagen og skolen føles det kjent og trygt for barna også, sier Jane O. Sørensen i Familiens hus.

Trygghetssirkelen

Kurset i Trygghetssirkelen er lagt opp for foreldre med barn mellom 0-6 år. Et sentralt tema i kurset er hvordan man møter barnet på alle følelser, enten de er gode eller ubehagelige. Å hjelpe barnet sitt med følelser er noe alle foreldre opplever som krevende, og man kan føle seg maktesløs eller usikker på hvordan man skal forstå og hjelpe barnet. Som foreldre kan det være vanskelig å imøtekomme og anerkjenne barnas følelser. 

– Hovedfokuset er på barnas grunnleggende behov, og på det å bygge gode og trygge relasjoner mellom foreldre og barn. Det handler om å forstå barnet innenfra, og seg selv utenfra. Barn trenger god nok omsorg, ikke perfekte foreldre. Det er et viktig budskap i dette kurset, sier Haugholt.

De utrolige årene

De utrolige årene har vært en del av opplegget i Familiens hus og i barnehager i kommunen siden 2004, og temaene i programmet er fortsatt like aktuelle. 

– Gjennom dette kurset blir du som foreldre kjent med en positiv og omsorgsfull måte å være sammen med barnet ditt på. Målet med dette kurset er å få til et godt samarbeid i familien, sier Sørensen.

Foreldre som er bevisst sin oppgave som rollemodeller kan også hjelpe og støtte barna sine i å få gode sosiale ferdigheter. 

– Vi ser at barn som får slik støtte hjemmefra blir i bedre stand til å bli en god venn og omgås andre på en positiv måte, sier Sørensen.

Foreldrekurset som holdes i høst retter seg mot foreldre med barn mellom 6-12 år.  

Les mer om høstens familiekurs