– Jeg blir så glad når jeg får besøk av Maria. Vi koser oss sammen, forteller Petra Høgetveit.

107-åringene kan fortsatt lese selv. Hun trenger bare litt hjelp av forstørrelsesglasset. Ofte hører hun på lydbøker, men lesestundene sammen med Maria er de aller beste. 

– Det som skal vare én time blir alltid to timer. Jeg synes det er veldig flott å lese for Petra, sier Maria Sundal. 

Akkurat nå gjør de et dykk inn i Edvard Hoems verden. Innimellom sidene deler Petra historier fra sitt lange liv. 

– Petra har mange gode dyrehistorier på lur. Også snakker vi om mat, drikker kaffe og skaper flotte minner sammen, forteller Sundal. 

Får mye igjen

Leseombudordningen er i regi av Ringsaker bibliotek, som er et «bok-til-alle-bibliotek». Hensikten er at alle skal ha mulighet til å nyte god litteratur. 

– At du får besøk av et leseombud kan være fordi du er 107 år, eller det kan være at du er blind, dement eller ønsker å høre en vennlig stemme i hverdagen. Leseombudene besøker både private hjem og institusjoner. Tilbakemeldingen er at leseombudene får mye mer igjen enn det de gir, forteller biblioteksjef Mette Westgaard. 

Hun har i dag 20 leseombud og skulle gjerne hatt flere. 

– Det er alltid behov for flere. Det er mange ører som ikke får høre alle de gode historiene som finnes. Med den digitale utviklingen tror jeg det fysiske møtet mellom mennesker blir desto viktigere, poengterer Westgaard.

Nasjonal bibliotekdag

Fredag 1. september inviteres alle som ønsker å bli leseombud til biblioteket i Brumunddal klokka 13. Da vil biblioteksjefen snakke om leseombudsordningen, og forfatter Helene Guåker skal lese dikt. Samme dag er det Nasjonal bibliotekdag – en markering av bibliotekets viktige samfunnsrolle.

– I år bruker vi Nasjonal bibliotekdag til å sette fokus på leseombudene. Alle setter vi pris på gode historier og menneskelige møter. Lesombudene gjør en veldig viktig jobb og vi håper flere kunne tenke seg å bli leseombud, avslutter Mette Westgaard. 


Vil du bli leseombud?
Kom på biblioteket i Brumunddal fredag 1. september klokka 13 eller kontakt biblioteksjef Mette Westgaard på e-post mette.westgaard@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 64 90.

Vil du bli lest for?
Kontakt biblioteksjef Mette Westgaard på e-post mette.westgaard@ringsaker.kommune.no eller på telefon 62 33 64 90.