– Gjennom lederkurset har vi så langt blitt mer bevisste, tryggere og tydeligere i lederrollen. Vi har tatt i bruk verktøy for en bedre kommunikasjon med våre ansatte og gjennom «aktiv lytting» er vi bedre rustet å gjøre gode vurderinger, sier helse- og omsorgsrådgiver Ingvild Røe.

– Mange av oss som er med på dette har vært ledere i mange år, uten å ha lederutdanning. Nå har vi fått det, og må ta kunnskapen i bruk. Dette fører også til at vi må endre på praksisen vår i det daglige, legger hun til. 

Kompetanseløft for 4 millioner

– Vi har hentet 4 millioner kroner i eksterne midler for å etterutdanne ledere og lederspirer innen virksomheten helse-og omsorg i Ringsaker. Resultatet er et radikalt kompetanseløft i kommunen som deltakerne evaluerer skyhøyt, sier kommunalsjef Sverre Rudjord. 

– Helse- og omsorg er en kompleks virksomhet å lede. Vi har ledere som har lederansvar for mellom 60 og 80 ansatte. Mange av dem har ingen formell kompetanse for å løse den jobben. I framtida ønsker vi å si at dersom du skal være leder i Ringsaker, må du ha en lederutdanning i bunn. Dette er med andre ord et løft for å kunne stille et slikt kompetansekrav, legger kommunalsjefen til. 

Lederutdanningen er satt sammen av åtte ulike moduler og gir 60 studiepoeng over tre år. På samlingene møtes ledere fra blant annet barnevern, psykiatrien, helsestasjon, hjemmetjenester, sykehjem og matproduksjon og deler erfaringer med hverandre. 

Like mye lederutvikling som lederutdanning

– Dette er ikke bare en lederutdanning, det er like mye en lederutvikling. Vi benytter refleksjon, aksjonslæring og involveringspedagogikk for å gi lederne de praktiske verktøyene de trenger i sitt lederskap, sier kursleder Odd Mandal. 

– Gjennom lederutdanningen blir deltakere tryggere i lederrollen. De blir bevisstgjorte, delegerer flere oppgaver og gir mer ansvar til sine medarbeidere. De ser helheten i de kommunale tjenestene og sammenhengen med de nasjonale føringene – og er opptatt av at innbyggerne i Ringsaker til syvende og sist skal få bedre tjenester, avslutter han. 

Utdanningen gjennomføres som en integrert del av helse- og omsorgstjenestens leder- og organisasjonsutvikling, og er et prioritert tiltak for å styrke ledelsen i helse- og omsorgstjenesten i Ringsaker. Lederutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for Omstilling i kommunene og Fagakademiet.