– For mange er det boligen som setter begrensningene når folk blir syke eller rammet av ulykker. Mange kjenner ikke til at det finnes hjelpemidler og tiltak som kan gjøre det mulig å leve godt i sitt eget hjem, sier ergoterapeut Marit Amb.

Temadag på Prøysenhuset

Torsdag 5. oktober kl. 10.00 - 15.00 inviterer Ringsaker kommune til seminaret «Det gode liv som godt voksen» på Prøysenhuset. Det er opplegg hele dagen, og publikum kan komme og gå som de ønsker gjennom dagen.

– Vi har fått med oss aktører fra det private næringsliv, fra lag og foreninger og fra det offentlige til å holde stands. Fokuset denne dagen vil være forebygging og mestring av hverdagen, og hvordan man kan forberede seg på en hverdag som godt voksen, forteller ergoterapeut Kristiane Huuse.

Nettbank, sikkerhet og kosthold

Deltakerne på seminaret vil få smake mat fra kjøkkenet på Tømmerli, få minikurs i bruk av nettbank i regi av Sparebanken Hedmark, de kan få tips til smarte løsninger i boligen sin og kjennskap til noe av fritidstilbudet som finnes for godt voksne i kommunen.

– Dette er et godt tiltak hvor innbyggerne får råd og informasjon om hva de selv kan bidra med for å oppleve trygghet og mestring. Dette er noe hver enkelt selv kan gjøre noe med, og her får de hjelp til å komme i gang, sier Jan Robin Manstad, leder for Kommunalmedisinsk senter.

Seminaret er høyst aktuelt for de som er i ferd med å bli godt voksne selv, eller som har foreldre som er det.