– Gjennom vennskapsuka har vi har blitt bedre kjent. Elever og lærere bygger nye relasjoner på tvers av trinnene. Dette er spesielt viktig for 1.trinnselevene som er nye ved skolen. Etter disse dagene er det ikke lenger så mange ukjente fjes i skolegården, legger hun til. 

«Vennskapsuka» har bestått av en rekke aktiviteter: Turdag med faddere, hobbydag, vennskapsbingo og lekestasjoner i regi av 7. trinn. Elevene har kunnet delta på blant annet quiz, øving på BlimE-dansen, spilltime, Kahoot og bibliotektime. I tillegg har alle trinn laget vennskapsdikt. 

Elevene Karoline Dæhlin Kristiansen (9) og Ingeborg Katnosa (11) er fornøyd med vennskapsuka. 

Godt mottatt hos elevene

– Jeg har blitt bedre kjent med 1. klassingene. Også var det gøy med aktivitetene som 7. trinn arrangerte, sier Karoline. 

– Jeg synes det er positivt at skolen fokuserer på vennskap. Det har vært kjempegøy, sier Ingeborg. 

Avslutningen på vennskapsuka ble markert i dag med fellessamling for alle skolens elever. Klassenes «vennskapsdikt» ble lest opp, elevene sang og danset BlimE-dansen. En dedikert gjeng med vaffelstekere hadde også stekt 180 vafler til alle skolens elever. 

Grunnlaget for et inkluderende læringsmiljø

– Det er tradisjon på Kirkenær skole å sette av en hel uke til temaet vennskap. Dette fordi et godt, inkluderende læringsmiljø ikke bare fremmer elevenes læring, det legger også grunnlaget for at elevene kan bli trygge, kreative og selvstendige, sier rektor Grethe Granerud. 

– Det er viktig at vennkapsuka legges tidlig i skoleåret, slik at elevene blir bedre kjent og får positive opplevelser sammen på tvers av trinnene. Ikke minst blir de nye førsteklassingene godt kjent med eldre elever og de store elevene får en god øvelse i å være rollemodeller, avslutter Granerud.