– Dette er en årlig tradisjon for oss, og vi har gode rutiner for arbeidet med TV-aksjonen i Ringsaker, sier varaordfører Geir Roger Borgedal, som også i år er leder for aksjonskomiteen.

Årets TV-aksjon går til arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang, og aksjonen skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Samarbeid med barneskolene

I Ringsaker er det FAU ved barneskolene som organiserer innsamlingsarbeidet og skaffer bøssebærere. Kommunekomiteen er således en «teknisk komite» med hovedansvaret for organiseringen av aksjonen i samarbeid med FAU ved den enkelte skole. 

 – Målet er at alle husstander i landet skal få besøk på aksjonsdagen. Ringsaker-skolene er engasjerte og aktive, og flinke til å skape engasjement rundt TV-aksjonen. Bli bøssebærer søndag 22. oktober og gå årets viktigste søndagstur, oppfordrer Astrid Petersen Finneid fra sekretariatet TV-aksjonen. 

Sparebanken Hedmark stiller dobbelt i år, og tar på seg opptellingsarbeidet både i nordre og i søndre Ringsaker gjennom sine kontorer i Moelv og Brumunddal.


Kommunekomitéen 2017:    

Geir Roger Borgedal, varaordfører og leder av kommunekomiteen
Simen Nordal, Sparebanken Hedmark, Moelv        
Lars Kilanger, Sparebanken Hedmark, Br.dal
Janne Pettersen, Fagforbundet Ringsaker
Tore Johan Nærbøe, Utdanningsforbundet Ringsaker
Per Magnar Kuraas, Skolefaglig rådgiver
Marit Petra Brenden, sekretariatet TV-aksjonen
Astrid Petersen Finneid, sekretariatet TV-aksjonen


Vil du bli bøssebærer?

Registrer deg her for å bli bøssebærer!

Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 22.oktober. Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen. Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer.

Fakta om TV-aksjonen

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer
  • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker

Les mer om TV-aksjonen på www.blimed.no 

Foto (f.v): TV-aksjonskoordinator Astrid P. Finneid, skolerådgiver Per Magnar Kuraas, Lars Kilanger (Sparebanken Hedmark), Janne Pettersen (Fagforbundet), leder KK; varaordfører Geir Roger Borgedal, TV-aksjonskoordinator Marit Petra Brenden. Ikke tilstede: Thore Johan Nærbøe, Utdanningsforbundet.