Det skal elevene ved Kirkekretsen skole bli eksperter på når skolen nå får sin helt egen solcellepark. 

Skole-hjem samarbeid

Solcelleparken ved Kirkekretsen skole er et resultat av et langsiktig og godt samarbeid mellom FaU og skolen. 

– FaU hadde ideen om å installere et solcelleanlegg på skolen. Vi ønsker å fremme interessen for yrkesfag og for natur- og realfag, og for å få høyere gjennomføring i videregående skole, sier prosjektleder og tidligere FaU-leder, Erik Hagen.

Han opplevde at både skolen, bygg og eiendomsavdelingen og Eidsiva Marked tok godt imot forslaget, og er godt fornøyd med samarbeidet som etter to år resulterer i at det monteres opp 12 paneler på Kirkekretsen skole. Det tilsvarer et gjennomsnittlig villa-anlegg.

Praktisk undervisning

Rektor Anna Margrethe Saug gleder seg over mulighetene solcelleanlegget gir i undervisningen.

– Dette kan vi bruke i de aller fleste fag. Selve overvåkingspanelet blir plassert i gangen innenfor hovedinngangen, og vil vise sanntidsinformasjon om strømproduksjonen til enhver tid. Her kan vi lese av statistikk, lage diagrammer og grafer, vi kan ha spennende samtaler rundt energi og fornybare ressurser, og vi kan bruke det som utgangspunkt for å snakke om privatøkonomi, hvor mye strøm en familie bruker, hvordan man kan spare og så videre, bedyrer hun. 

– Alle kan bidra litt

Sjuendetrinnselevene Gabriel Nomerstad og Marthe-Sofie Jensen Elvsveen synes det er veldig bra at skolen får et eget solcelleanlegg.

– Vi oppnår ingenting hvis alle tenker at vi ikke kan gjøre en forskjell. Hvis alle gjør litt, som å få solcellepaneler, så kan vi gjøre en forskjell, mener de.

Kirkekretsen Solar City realiseres gjennom et samarbeid mellom FaU, Kirkekretsen skole, bygg- og eiendomsenheten og Eidsiva Marked. Kirkeretsen er den første barneskolen i Hedmark som får installert et solcelleanlegg til bruk i undervisningsøyemed.