– Vi tror Moelv blir navet i Mjøsregionen. Dette området skal bebygges systematisk over tid med inntil 2000 boliger i fire, seks, åtte og 10 etasjer i komposisjoner, sa Arthur Buchardt på dagens pressemøte hos Moelvens hovedkontor. 

– Dette blir boliger bygget av kortreist tre - i tillegg til handel, service og næring i mange byggetrinn. Men vi kommer til å begynne med en helhetsplan. Når siste byggetrinn er fullført, vil det være tydelig at prosjektet har hatt en felles profil arkitektonisk, materialmessig og energimessig, på tross av prosjektets lange tidshorisont, la Buchardt til. 

Arealene skal selges fra grunneierne etappevis, og så fort den nye Mjøsbrua står klar, vil utviklingen av Mjøsbyen stå for tur. Det vil si at det først er 10 til 15 år før noen kan flytte inn i sin nye bolig i Mjøsbyen. 

– Teknologien går så fort, derfor er det vanskelig å vite helt sikkert hvordan dette prosjektet vil utvikle seg, sa Buchardt. 

– Ringsaker i rivende utvikling

– Dette understreker at Ringsaker er i rivende utvikling. Vi har vært igjennom en lang periode der vi har preparert og lagt til rette for vekst, og nå kommer resultatene. Dette skyldes blant annet det enestående, gode samarbeidet vi har med eksterne aktører og hjørnestensbedrifter, sa rådmann i Ringsaker kommune, Jørn Strand

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, la vekt på at det blir en viktig oppgave for kommunen å legge til rette for at tjenestetilbudet tilpasses innbyggerveksten. 

–  Vi skal bidra til gode skoler og barnehageplasser og at nye innbyggere får det tjenestetilbudet de trenger, sa Steen.