Utfordringen kom i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, som Furnes ungdomsskole markerte i dag. Det var årets tema «Noe å glede seg over» som inspirerte sosialpedagogisk rådgiver, barnevernspedagog og helsesøster ved skolen til å lage en markering. Alle elevene fikk utdelt et ark hvor de skulle skrive ned hva de gleder seg over. Arkene ble hengt opp i en utstilling, og frukt og saft sponset av Kiwi Nydal ble utdelt.  

Viktig markering

Vennskap, familie, mat og det å ha noen å snakke med når ting er vanskelig er det de fire 10. klassejentene definerer som gleder i hverdagen. Mens en elev skriver at hun/han får glede av utsikten fra toppen av et fjell, skriver en annen at hun/han gleder seg over livet. 

At skolen setter fokus på psykisk helse tas godt imot blant elevene. 

– Vi blir nok litt mer bevisste på det med psykisk helse når det tas opp på skolen, tror Maria Martinsen. 

Utstillingen vil bli hengende oppe i noen uker. Sosialpedagogisk rådgiver, Siv Hilde Kompen Myhre, håper elevene tar seg tid til å lese hverandres hverdagsgleder og reflektere videre over hva som gir dem glede i hverdagen.

– Denne markeringen kommer jo utenpå alt annet vi driver med på skolen, men jeg tror det er viktig. Vi er opptatt av at elevene våre skal ha det bra på skolen, sier hun.