– Det er første gang vi har arrangert noe slikt, og det fristet til gjentakelse, forteller ergoterapeut Marit Askvig Amb, som var en av initiativtakerne til arrangementet.

Nyttige løsninger

Målet med dagen var å gi et innblikk i de mulighetene som finnes for gode løsninger i hjemmet for den som begynner å bli godt voksen. Både private aktører, kommunen og lag og foreninger stilte med stands der gjestene kunne gå rundt, se og snakke, og mange av produktene som ble vist frem falt i smak.

– Dette var en fin og lærerik dag, og jeg kommer gjerne igjen til neste år, sa Inga Karin Dolven, som var gjest ved arrangementet.

Interessant debatt

Temaene som ble tatt opp under foredragene traff publikum godt, og spesielt debatten om førerkort og eldre sjåfører slo an. Kjøreskolelærer Thore Berntsen var tydelig på at det er viktig at man er kritisk til egne prestasjoner i trafikken.

– Det er vanskelig å vurdere seg selv som sjåfør, og mange tror de er bedre til å kjøre enn de faktisk er. Den som sitter ved siden av er ofte en god indikator på hvordan det egentlig står til, sa han.