– 30. september tok vi med oss 31 personer til Tangen dyrepark og den 15. juli hadde vi med oss 30 personer til en dag på Prøysenhuset. Dette ble dager fylt med gode og verdifulle opplevelser for barna og deres familier, forteller fritidskoordinator for fritidsprosjektet i Ringsaker, Linda Torstensen.

Nav har fått 700 000 kroner fra Kulturdepartementet til Fritidsprosjektet. Samtidig fikk Nav en pengegave fra Ring og Moelv sanitetsforening på kroner 30 000, som er øremerket opplevelser for barn i inntektsfattige familier. Det er disse pengene som har finansiert opplevelsesdagene.

– For andre kan det virke som det ikke er så mye, men for oss som ikke har råd, er det stort! sa en alenemor til to barn, etter en innholdsrik dag i Tangen dyrepark. 

– Nå får barna mine endelig noe fortelle på skolen på mandag, sa en takknemlig far som også var med til dyreparken den solfylte dagen i september. 

Viktig med gode tiltak for å redusere konsekvensene av lavinntekt

– Vi i Nav Ringsaker mener at disse opplevelsesdagene, som er noe litt utenom det vanlige, er spesielt verdifulle for barn i lavinntektsfamilier. Vi ønsker å bidra til å skape gode opplevelser og bidra til et økt fokus på utfordringene disse familiene står i, legger Torstensen til. 

Prosjektet skal bidra til at barn fra lavinntektsfamilier får muligheten til å ta del i samfunnet generelt og i fritidsaktiviteter spesielt. Prosjektet omfatter 50 barn i grunnskolealder, hvorav 10 er nybosatte flyktninger. 

– Det er i den forbindelse NAV har samarbeidet med Fagerlund skole, Brumunddal fotball, Røde Kors og kulturavdelingen i Ringsaker kommune, sier Torstensen.

– Ringsaker kommune har vært forholdsvis tidlig ute i forhold til å identifisere lavinntektshusholdninger og starte prosessen med å finne fram til gode tiltak for å redusere konsekvensene av lavinntekt, særlig med tanke på å forebygge og forhindre sosial arv, avslutter Torstensen.