– Det er spennende med nye ting, nye venner og sånt, mente Ludvig på tredjetrinn. Den tidligere Kilde-eleven hadde fått plass ved siden av Line, som før gikk på Kilde. Nå er de klassekamerater i 3A. 

– Det er veldig spennende, sa Line, og begge var enige om at det kom til å bli veldig bra. Ikke minst hadde de store forventninger til uteområdet, som de gledet seg til å utforske.

Dagen startet i de gamle skolene, før elevene møttes til et opplegg i Garveriparken. Der var Øistein Kristiansen, godt kjent fra TV-showet «Øisteins blyant», klar med et halsbrekkende tegnekurs. Etter at del 1 av tegnekurset var gjennomført dannet elevene et tog og marsjerte sammen bort til skolen. Vel framme gikk hvert trinn inn til sin base, og fant plassene i garderobene og klasserommene.

– Gratulerer med ny skole!

Etter en matpause med matpakke, boller og saft, ble alle elevene samlet i aulaen. Rektor Steinar Ulven ønsket velkommen til det han kalte «hjertet i Moelv skole», og lovet at aulaen vil bli brukt til mye, både smått og stort. 

– Denne skolen her er bygd for aktivitet og nysgjerrighet, for lek og for læring. På Moelv skole skal det være lov å være flink, og alle skal gjøre sitt beste, sa han til elevene.

– Vi som har vært med på å lage den nye skolen synes vi har fått det veldig fint her. Nå er det opp til oss alle å ta godt vare på skolen vår, oppfordret han.

Et kunnskapsbygg

Også kommunalsjef Anne Kari Thorsrud gratulerte elever og lærere med den nye, flotte skolen.

– Her kan dere lese sammen, dere kan regne sammen. Dette er et kunnskapsbygg der dere kan gruble og stille gode spørsmål, og der dere kan le sammen. Det jeg ønsker er at dere skal tenke «her skal jeg lære masse», oppfordret hun.

Steinar Ulven ga uttrykk for å være veldig glad for å endelig være i gang i den nye skolen. Nå skal nye rutiner læres og innarbeides, og elever og lærere skal bli bedre kjent med hverandre. 

– Dette har vi sett fram til lenge. Nå gleder vi oss til å bo oss inn i den nye skolen, sa han.