– Målet er bedre kvalitet på tjenestene, ved å sette fokus på etikk og verdier i tjenesteutøvelsen. Dette gjøres best ved hjelp av systematisk etisk refleksjon, sier Hanne N. Hollekim, som er faglig ansvarlig for kurset og til daglig ansatt som rådgiver på helse og omsorgsområdet i Stange kommune. 

Løten, Stange og Ringsaker arrangerer kursene i fellesskap, med god støtte fra Fylkesmannen i Hedmark. Tirsdag 17. oktober ble den første av tre kursdager gjennomført for kursdeltakerne på Herredshuset i Moelv. Det har vært stor interesse for kurset, og deltakerlista talte i overkant av 80 ansatte.  

Forankret på ledernivå

I løpet av høstens tre kursdager får deltakerne innføring i en rekke temaer knyttet til etikk, verdier og etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeidet. I september ble dagssamlingen «Etikk og etisk refleksjon som naturlig del av ledelse» arrangert for avdelingsledere i helse- og omsorg.   

– At leder legger til rette for god etisk praksis er avgjørende. Det handler om holdninger, verdier og ferdigheter både hos den enkelte medarbeider og om organisasjonskulturen i staben som helhet, avslutter Hollekim. 

De ansvarlige fra hver kommune i det interkommunale samarbeidet er Hedvig Fevik og Laila Jenssveen fra Løten kommune, Hanne N. Hollekim fra Stange kommune og Lise Tronstad og Marit Sjørengen fra Ringsaker kommune.