RingsakerGallaen har blitt arrangert siden 2011, og det er etterhvert mange som har stått på scenen som en av de åtte prisvinnerne under arrangementet. I år gjøres det en endring i sammensetningen av priser, både for å gjøre nominasjonsprosessen enklere og for å kunne få inn Næringsprisen, som har vært etterlyst av mange.
 
– Etter så mange år begynner det etterhvert å bli vanskelig å finne nominerte til enkelte av prisene, og det er også ofte de samme som nomineres til flere av prisene, forteller kultursjef Asle Berteig. Derfor har Ordførerens priskomité gått igjennom de ulike prisene og kommet fram til at følgende priser deles ut i 2018:
 
Idrettsprisen
kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen idretten i Ringsaker. For inneværende år bes det om nominasjoner for et særskilt arbeid med å rekruttere og beholde barn og ungdom i idretten.

Kulturprisen 
kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen kulturlivet i Ringsaker. For inneværende år bes det om nominasjoner til «Årets kulturutøver».
 
Byggeskikkprisen
kan tildeles bygninger, anlegg eller restaureringsprosjekt i Ringsaker kommune.
Ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø. 
 
Frivillighetsprisen
kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgs-, inkluderings-, og frivillighetsarbeid i Ringsaker. 
 
Næringsprisen 
kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional, nasjonal eller internasjonal.
 
Ringsakerprisen
kan tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst, kultur eller næringsliv.
 
Begrunnede forslag på kandidater til de ulike prisene sendes på e-post til postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no, eller til
Ringsaker kommune, Kultur,  Postboks 270, 2381 Brumunddal