– Sparebank1 Østlandet, tidligere Sparebanken Hedmark, har vært vår hovedbankforbindelse gjennom en årrekke. Så vi vet at vi har en dyktig og profesjonell bankforbindelse i Sparebank1 Østlandet. Vi ser fram til å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet når banken nå vant konkurransen, sier rådmann Jørn Strand.

Sparebank1 Østlandet ble valgt som hovedbankforbindelse etter en anbudsrunde der banken kom best ut av flere tilbydere. Avtalen, som omfatter blant annet innskudd og betalingstjenester, ble signert i bankens lokaler i Brumunddal fredag 27. oktober

Avtalen løper fra 1. november 2017 til 31. oktober 2020, med mulighet for forlengelse til 2021, slik at avtalen i beste fall kan bli gjeldende i fire år. 

– Dette er en stor og viktig avtale for banken med en kunde vi over mange år har hatt et meget godt forhold til. Med denne avtalen har vi forsvart posisjonen vår som hovedbankforbindelse, sier konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet, Richard Heiberg.

Viktig medspiller

At Sparebank1 Østlandet er en viktig medspiller i regionen, er også viktig for kommunen.

– I tillegg setter vi selvsagt pris på at banken er en så positiv kraft og medspiller når vi kontinuerlig arbeider for å fremme vekst og for å løfte Ringsaker, Hedmarken og Mjøslandet, slår rådmannen fast.