Siden januar i år har hun deltatt på rusmestringsgruppe i regi av Ringsaker kommunes nærbehandlingstilbud for alkohol- og rusavhengighet. Tilbudet er gruppebasert og bygger på Minnesotamodellen, best kjent for «12-trinnsprogrammet». Nå har hun tilbakelagt tre av de tolv trinnene i programmet. 

– Jeg har hatt utrolige dager siden jeg begynte her. Jeg tar en dag av gangen, og starter dagen med å si til meg selv at «i dag skal jeg være rusfri». Menneskene her er livsforsikringen min. Gruppa har blitt like viktig som den nærmeste familien min. Vi deler alt, og det gir en utrolig støtte, sier Bente. 

Nærbehandlingstilbudet består av gruppeterapi tre ganger i uka, forelesninger og oppgaveløsning. I tillegg kommer individuell oppfølging, samtaler og samarbeid med fastlege. Bente forteller at behandlingen minner om den man kjenner fra amerikanske filmer. 

– Ja, vi sitter i ring. Vi starter med fem minutter «mindfullness», deretter leser vi fellesskapserklæringen og gjennomfører daglige refleksjoner og delingsrunde, forteller hun. 

Avgjørende å slippe institusjonslivet

– Jeg har vært til behandling to ganger før, men det var på institusjon. Det å kunne gå til nærbehandling på dagtid og komme hjem til mitt eget hjem og liv hver dag, er noe helt annet. Det at man ikke fjerner seg fra sine vanlige rammer, tror jeg gjør det lettere å bli rusfri, legger hun til. 

Ringsaker kommune har utviklet sitt nærbehandlingstilbud gjennom et tett samarbeid med Molde kommune, som har drevet poliklinisk behandling siden 2008.

–  Vi har besøkt og hospitert i Molde kommunes nærbehandling i fire uker. I tillegg har hele behandlingsavdelingen vår deltatt på kurs hos Dr. Philos Guttorm Toverud i 12-trinnsbehandlingen. Denne kunnskapen gjorde at vi turte å starte vårt eget dagtilbud, forteller Nina Pollen og Per Øverli fra psykisk helse- og rustjenesten. 

Pollen legger til at Molde kan vise til gode resultater. 

– 75 prosent av de som fullfører behandlingen har oppnådd varig edruskap, sier hun. 

Bente på sin side, håper at Ringsaker kommune med dette tilbudet kan hjelpe flere i samme situasjon som henne. 

– Jeg får ikke fullrost tilbudet nok. Jeg håper at det at jeg deler min historie kan hjelpe noen andre som er i samme situasjon, avslutter hun. 

Tilbudet i gratis for innbyggere i Ringsaker kommune. Det beregnes kun en egenandel på kr. 150 per uke til lunsj og materiell. 

Les mer om psykisk helse- og rustjenesten


De 12 trinn – en forenklet tolkning

 1. Jeg har et problem jeg ikke klarer å løse selv.
 2. Jeg innser at det finnes hjelp på få.
 3. Jeg bestemmer meg for å ta imot hjelp.
 4. Jeg oppsummerer mine personlige hindringer mot å bli frisk.
 5. Jeg forteller om dette til en annen person
 6. Jeg spør meg selv, vil jeg bli frisk?
 7. Jeg lar meg selv bli frisk, jeg kjemper ikke imot det. Jeg lar det rett og slett skje.
 8. Hvem gjorde jeg vondt mot på veien?
 9. Jeg rydder opp etter meg så godt jeg kan.
 10. Jeg fortsetter å innse mine begrensninger når de dukker opp. 
 11. Jeg tenker meg om hver eneste dag. 
 12. Jeg deler mine erfaringer med andre som trenger dem, og vil ha dem. Dermed holder jeg erfaringene levende også for meg selv.