Mange enheter i alle virksomhetsområder var representert: Barnehager, skoler, kultur, renhold, helsestasjon, helse og omsorg, psykisk helse, NAV, teknisk drift, kart og byggesak, matproduksjon og AO-senteret.  

Gullklokkene ble overrakt på ærverdige Hoel gård 30. november.