De nominerte til de fem første prisene er nå klare. Begrunnelsen for nominasjonene og prisvinnere offentliggjøres på RingsakerGallaen 19. januar.

Idrettsprisen

kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen idretten i Ringsaker.
For inneværende år bes det om nominasjoner for et særskilt arbeid med å rekruttere og beholde barn og ungdom i idretten.
 
Følgende tre kandidater er nominert til Idrettsprisen:

 • Moelven IL, Friidrettsgruppa
 • MjøsSki
 • Furnes Fotball 
 •  

Kulturprisen

kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen kulturlivet i Ringsaker.
For inneværende år bes det om nominasjoner til «Årets kulturutøver».
 
Følgende tre kandidater er nominert til Kulturprisen:

 • Odny Marit Struksnes
 • Lismarka Mesnalia Brass
 • Karoline Amb 

 
Byggeskikkprisen

kan tildeles bygninger, anlegg eller restaureringsprosjekt i Ringsaker kommune.
Ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø. 
 
Følgende tre kandidater er nominert til Byggeskikksprisen:

 • Gamlegata 20
 • Storgata 93, Elisenberg
 • City Park 

 
Frivillighetsprisen

kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgs-, inkluderings-, og frivillighets-arbeid i Ringsaker. 
 
Følgende tre kandidater er nominert til Frivillighetsprisen:

 • Signe Knutsen
 • Stiftelsen Buttekverntunet eldresenter
 • Knut Bredo Simensen

 
Næringsprisen

kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional, nasjonal eller internasjonal. Næringsprisen deles ut for første gang.
 
Følgende tre kandidater er nominert til Næringsprisen:

 • Moelven Industrier
 • HK data
 • Næringsbanken