– Dette er helt rått. Etter flere sterke år og med hele 522 byggetillatelser i fjor kunne en jo tenke seg at det ville bli noe roligere og litt lavereaktivitet i år. I stedet kan vi konstatere at vi i 2017 har behandlet og godkjent flere søknader enn noe annet år før 2016. Det er byggekraner, gravemaskiner og lastebiler nærmest over alt! sier rådmann Jørn Strand.

Boliger til nye innbyggere

Rådmannen trekker fram offensive utbyggere som ser muligheter som helt avgjørende for at det nå bygges så mye. Aktørene er dyktige og kommuniserer godt med markedet. Samtidig framstår Ringsaker som stadig mer attraktivt for folk når de velger bosted. Han peker videre på at byggeaktiviteten er en viktig indikator for veksten i folketallet i Ringsaker framover.
 
– Mange av boligene som nå bygges er jo solgt på forhånd. Dette betyr flere innbyggere. Byggeaktiviteten fører med seg store ringvirkninger i lokalsamfunnet vårt, både innenfor byggenæringa, handelsnæringa og næringslivet for øvrig. Dette gir flere arbeidsplasser, som igjen legger grunnlaget for videre vekst, påpeker han.

Variert botilbud

Det bygges i hele kommunen, og det er stor variasjon i botilbudet. Rådmannen mener det ligger godt til rette for at alle kan finne sin drømmebolig i Ringsaker.
 
– Vi ønsker å legge til rette for attraktive boområder i hele kommunen. Her er det muligheter for alle. Du kan bo midt i en av byene, sentrumsnært, ved Mjøskanten, landlig – hos oss kan du til og med bo på fjellet, sier Strand.
 
Tallene viser at den største veksten er i søndre del av kommunen, nærmere bestemt Brumunddal og Furnes.
 
– Hovedtyngden av byggetillatelsene er gitt i Brumunddal og Furnes, med henholdsvis 202 og 62 tillatelser så langt i år. Her inngår blant annet OBOS sin utbygging på Stavsberg, som nå starter med 54 boenheter på Lund. Samtidig ser vi at det bygges overalt i alle deler av kommunen. Vi har behandlet byggesøknader fra hele Ringsaker, sier kart- og byggesakssjef Atle Ruud.

Flere hytter

Det står ikke stille på hyttefronten heller. Så langt i år er det gitt tillatelse til oppføring av 203 hytter og fritidsboliger i kommunen.
 
– Vi ser en eventyrlig vekst i fjellet, og Ringsaker befester posisjonen som landets største hyttekommune, understreker Jørn Strand.