– Her bygger vi fleksible omsorgsboliger med en unik plassering. Den flotte utsikten, gode utearealer og nærheten til Tømmerli bo- og aktivitetssenter med dagaktiviteter, mattilbud med mer er viktige kvaliteter for de nye boligene. Det er valgt fleksible bygningsmessige løsninger som gjør det mulig, på et senere tidspunkt, å etablere løsninger for heldøgns bemanning dersom det blir behov for det, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Kan utsette behov for sykehjemsplass

Det bygges totalt 26 leiligheter. I første etasje er det åtte enkle leiligheter, mens det er åtte enkle pluss en parleilighet i andre og tredje etasje. Det er et utvidet fellesareal i første etasje med et stort postkjøkken. Fellesarealet og kjøkkenet kan åpnes opp slik at det også kan brukes ved større tilstelninger. I både andre og tredje etasje er det også fellesrom med tekjøkken. Fellesarealene er plassert sentralt i bygget, foran heis og trapp, slik at det faller naturlig for beboerne og benytte disse arealene. Det er overbygde balkonger med direkte utgang fra fellesarealer i hvert plan.

– Omsorgsboligene er et viktig tilskudd til dagens sykehjemsplasser og vil kunne bidra til å utsette behovet for sykehjemsplass for de som bor der, forteller Rudjord.

Det nye bygget knyttes sammen med Tømmerli bo- og aktivitetssenter via et takoverbygg. Her legges det til rette for at store HC-taxier skal kunne kjøre under, og med på/av-stigning under tak. Det legges ned snøsmelteanlegg slik at en kan gå tørrskodd mellom byggene.

Beboerne i de nye omsorgsboligene får parkeringsmuligheter for små mopedbiler under tak i eksisterende carport, og det etableres HC-parkering i tilknytning til hovedinngangen.

Veidekke Entreprenør AS er samspillsentreprenør på prosjektet.

– Gjennom et svært tett og godt samarbeid har vi utviklet et bygg som vi er veldig stolte av. Både utviklingen av prosjektet i tidlig fase og selve oppføringen har frem til nå gått helt etter planen, sier bygg- og eiendomssjef Petter Granum.

Fakta om bygget:

 • Omsorgsboligene er planlagt ferdigstilt høsten 2018, og innflytting er planlagt ved årsskifte 2018/2019.
 • Totalt areal (BRA) ca. 2293 m2, fordelt på 3 plan.
 • Bygget består av totalt 26 boenheter. 24 boenheter er enkeltrom på 45m² og 2 boenheter er dobbeltrom på 70 m².
 • Det er fellesareal i alle 3 etasjer.
 • Fellesrommet i 1.etg er størst og består av både kjøkken og stue. Rommene er adskilt med foldevegg som kan åpnes opp. Fellesrommet har også direkte adkomst til terrasse og utendørsanlegg.
 • Et moderne og godt inneklima.
 • Total kostnadsramme på 99,5 mill. kroner inkl. mva..

Fakta om uteområdet:

 • Flott tomt med utsikt mot Brumunddal sentrum og Mjøsa.
 • Takoverbygg mellom eksisterende Tømmerli bo- og aktivitetssenter og de nye omsorgsboligene.
 • Universelt utformet uteområde som er godt tilrettelagt for beboere med blant annet gangsti, sittebenker, beplantning og takoverbygg. Det er også tilrettelagt for persontransport helt frem til/fra hovedinngang.
 • Som følge av byggets plassering er tidligere eksisterende parkeringsplasser reetablert andre steder på tomten.