– 22 000 eiendommer i Ringsaker er retaksert. Det er brukt et eksternt firma til å gjennomføre takseringen. Fokus har vært å få riktigst mulig pris, sier leder for skattetakstnemnda, Milena Løftingsmo.
 
I henhold til Eiendomsskattelovens §8A-2 skal eiendomsskatten settes til det beløpet som eiendommen kan selges for ved fritt salg. Skattetakstnemda har hatt god innsikt i prosessen og det har blitt foretatt en systematisk gjennomgang av område for område for å kunne gjennomføre reelle områdevurderinger.
 
Løftingsmo påpeker at en økning i taksten må sees i sammenheng med den generelle prisveksten i boligmarkedet i Ringsaker siden forrige taksering.
 
– i 2007 kostet en enebolig i Ringsaker i gjennomsnitt 1 490 000. I dag er gjennomsnittet 2 660 000, noe som tilsvarer en økning i boligprisen på 67 %. I Brumunddal har økningen vært enda høyere, på hele 75 %, illustrerer hun.
 
Løftingsmo oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har spørsmål vedrørende de nye eiendomsskattetakstene.
 
– Det er mange tusen tastetrykk som har blitt utført i arbeidet med omtakseringen, og det kan skje feil, sier hun.
 
Les mer om eiendomsskatt her. ​