Stilling: 

Sekretær på Ringsaker bibliotek i Brumunddal 

Utdanning og bakgrunn:

Fagbrev i kontorfag. Har tidligere jobbet på skole og i helsesektoren.  

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Jeg har veldig ulike arbeidsdager. Vi har masse arrangementer for barn og voksne, noen ganger organiserer vi og leier inn foredragsholdere, andre ganger er det vi som holder det selv. Det kan være alt fra datakurs for eldre, til høytlesningsforestillinger for barn. Vi har også en liten kafé, der brukerne av biblioteket kan få kjøpt seg en kopp kaffe, lunsj og kaker.  Det viktigste er selvfølgelig bokutlånet, og å få folk til å lese. Vi har «skrankevakter», der vi betjener alle de hyggelige lånerne som bruker biblioteket. Jeg lager bokkasser som jeg kjører ut til barnehager rundt om i kommunen, og noen ganger har jeg barnetime i barnehagen jeg besøker. Jeg har også barnetimer på biblioteket. Vi har perioder som er travlere enn andre. I roligere perioder får man bedre tid til forefallende arbeid. Variasjonen gjør at jeg trives så godt, samt de fine kollegene og den dyktige lederen jeg har. 

Hva liker du med å jobbe i Ringsaker kommune? 

Ringsaker er en kommune i vekst, det skjer veldig mye, noe jeg syns er spennende å være en del av. Det er godt samarbeid på tvers av enheter innad i kommunen, noe som gjør oss større og bedre på det vi gjør. Jeg liker utfordringene jeg får som gjør at jeg utvikler meg i det jeg jobber med.  Jeg opplever at jeg blir hørt, og får bidra til utvikling av arbeidsplassen. 

Hvordan er Ringsaker kommune som arbeidsgiver? 

Ringsaker er en trygg, tilretteleggende, utviklende og spennende kommune å jobbe i.