Stilling: 

Økonomirådgiver innen pleie og omsorg ved økonomiseksjonen 

 Utdanning og bakgrunn:

  • Mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU (2007) med fordypning i empirisk vekstteori 

  • Jobbet som økonomirådgiver innen barnehagesektoren i Økonomitjenesten i Trondheim kommune 

  • Jobbet seks år som oppdragsforsker i Østlandsforskning 

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Starter med å sjekke e-poster og gå gjennom kalenderen for å sjekke hva som står på programmet. Jeg jobber mye i Excel, og det er viktig verktøy for å holde oversikten og gjøre beregninger. Vi har ofte møter med enhetene vi følger opp, hvor vi går igjennom den økonomiske situasjonen, og diskuterer andre aktuelle problemstillinger.  

Hva liker du med å jobbe i Ringsaker kommune? 

Det mye å gjøre og det skjer noe hele tiden! En jobber sammen med dyktige kolleger og flinke folk ute på enhetene. Jeg liker roller som rådgiver som blant annet går ut på å veilede og rett og slett være til hjelp. Det er spennende å jobbe i dynamikken mellom makro- og mikroøkonomi. En må holde seg oppdatert på både sentral og lokale politiske føringer. Det er veldig interessant og lærerikt å jobbe mot en så kompleks sektor som pleie og omsorg som stadig er i endring. 

Hvordan er Ringsaker kommune som arbeidsgiver? 

Jeg synes det er veldig bra at det er en arbeidsgiver som er positiv til det å forme sine arbeidsoppgaver. Du får tillit! Om det er ønskelig kan en ta kurs og skaffe seg ny kompetanse og utvikle seg. Ringsaker kommune er en fremoverlent kommune slik at det skjer stadig nye ting her.