Stilling?

Prosjektleder i bygg og eiendom

Utdanning og bakgrunn?

  • Befalskolen
  • Ingeniørlinjen (bachelor i bygg og anlegg) på Krigsskolen
  • EBA-koordinator i Hæren

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Møter med: Brukere, entreprenører og leverandører.
Befaringer med: Brukere, entreprenører og leverandører.
Skriving av referater
Følge opp byggeprosjekter: Fremdrift, økonomi og kvalitet.

Hva liker du med å jobbe i Ringsaker kommune?

Allsidig arbeidsdag og arbeidsoppgaver. Man får muligheten til å følge et byggeprosjekt fra start til ferdigstillelse.

Hvordan er Ringsaker kommune som arbeidsgiver?

Godt arbeidsmiljø. Godt faglig miljø med god takhøyde. Alle er interessert i å gjøre sitt beste for at det skal bli et best mulig resultat. Alle drar i samme retning!