– Vi behandler pasienter fra 16 år og oppover, og det er ikke alle det vil gå bra med. Til tider er det tøft, men det er også veldig givende å jobbe med mennesker som ikke nødvendigvis vil bli friske igjen, sier Korup.  

–  Når man jobber med uhelbredelig sykdom, befinner både pasienten og deres pårørende seg i en krise. Derfor er det en viktig del av jobben å kartlegge hva slags ønsker pasienten og pårørende har for tida som er igjen og tida som kommer etterpå, legger Korup til. 

Etter at Korup var ferdig utdannet sykepleier på Gjøvik, jobbet hun på «Medisin 1» på Hamar sykehus. Der fikk hun erfaring med å jobbe med blant annet kreftsyke pasienter. Da hun begynte i jobben som sykepleier på KMS i 2013, fortsatte hun å jobbe med den samme pasientgruppa. 

Viktig med humor og glede

–  Her starter dagen typisk med utdeling av medisiner og rapportgjennomgang, etterfulgt av stell av pasienter og servering av mat for de som skal spise. I tillegg kommer legevisitten. 

– Pasientene her har ulikt funksjonsnivå. Noen av dem er i rehabiliteringsfase og skal mobiliseres opp og for eksempel få fysioterapi, forklarer Korup.

– Vi som jobber her bruker humor som et aktivt virkemiddel. Det gjelder det å finne gode tiltak rettet mot pasientens psykiske, sosiale, eksistensielle eller åndelige utfordringer. Når man jobber med døden så tett på som vi gjør, er det viktig å kunne le og tøyse litt innimellom, forklarer hun.