– Som fysioterapeut følger jeg gjerne brukeren over lang tid og kommer tett på brukerens behov. Det er givende å kunne hjelpe til i en krevende livssituasjon, være den som kan løfte blikket og tydeliggjøre hvilke ressurser brukeren faktisk har, selv om man har tapt noe, forklarer hun. 

For fysioterapeutene ved kommunalmedisinsk senter (KMS), er hovedansvarsområdet voksne pasienter over 18 år. Behandlingen som gis, avhenger av tilstanden til den enkelte brukeren. 

– Det elementære spørsmålet er alltid: «Hva er viktig for deg?» Vi kan tilby alt fra tett tverrfaglig rehabilitering fra sengeposten til KMS, til poliklinisk tilbud eller hverdagsrehabilitering i eget hjem. 

Vi driver en god del forebyggende virksomhet, blant annet gjennom gruppebehandling. Fysioterapeutene setter gjerne sammen grupper av brukere som har de samme utfordringene, i tillegg til diagnosespesifikke grupper. 

– I gruppene kan vi samle pasienter som for eksempel trenger å øve på balanse, koordinasjon eller liknende. Gruppeterapien har også den effekten at man jobber mot et felles mål, noe som i seg selv gir krefter og oppleves samlende, forklarer Cae. 

Viktig å forebygge

For å kunne forebygge best mulig, jobber fysioterapeutene tett på hjemmetjenesten og ergoterapeutene i kommunen. 

– I tillegg til at det er bedre for brukerne, er det god samfunnsøkonomi å forebygge snarere enn å behandle i etterkant. Målet er å fange opp de som føler et begynnende tap av funksjonsevnen. Slik kan vi forebygge bla. fallulykker, øke mestring, og sørge for at brukerne klarer seg bra i eget hjem, bla. gjennom samarbeidet med hjemmetjenesten, og ergoterapeutene. Her kommer hverdagsrehabilitering inn som ett viktig bidrag. 

Les mer om fysioterapitjenesten i Ringsaker