–  Vi har tilbakelagt det første året som aktiv Frisklivssentral i Ringsaker, og ser at vi når ut til personer som har positivt utbytte av delta på våre aktiviteter, forteller Borgersen og Haave, som sammen har etablert et bredt utvalg av kurs for ulike målgrupper. 

–  Gjennom Friskliv «Ute» tilbyr vi ukentlige treningsgrupper i kombinasjon med livsstils- og motivasjonssamtaler året igjennom. I tillegg tilbyr vi periodevise kurs, som for eksempel «Bra mat-kurs», kurs for gravide i samarbeid med jordmødre og helsestasjonen, yogakurs, livsmestringskurs og søvnkurset «Stå opp», forteller de. 

Har lagt om livsstilen med Frisklivssentralen

Marianne Larsen (37) og Marita Bråtesveen (25) har begge benyttet seg av Frisklivssentralens kurs det siste året. Resultatet har blitt langvarig livsstilsendring. 

–  Etter et opphold på Hernes Institutt, hvor fokuset var jobbtrening for å minske mine helseplager, har jeg hatt stort utbytte av å kunne delta på Frisklivssentralens utegruppe og «Bra mat-kurs». Jeg har blitt mer fysisk aktiv og klart å legge om kostholdet basert på ny kunnskap om mat, forteller Larsen.

–  Jeg har vært heldig som har en arbeidsgiver tilrettelagt, slik at jeg har kunnet delta i treningsgruppene. Det er sosialt å trene i gruppe, og en god måte å holde både hodet og kroppen i form på, legger hun til. 

Sprek med barn i magen

Marita Bråtesveen (25) venter barn ved påsketider, og har deltatt på Frisklivssentralens kurs for gravide tidligere i svangerskapet. 

– Som gravid har jeg vært kvalm og ikke alltid følt meg i form. Da har det vært fint å trene i veiledet gruppe med andre gravide, til en fast tid i uka, sier hun. 

– På gravidtreningen har jeg også blitt kjent med andre gravide, og den sosiale biten er også viktig. Jeg har blitt kjent med andre gravide som jeg kanskje vil møte i heisen på sykehuset, avslutter hun. 

Les mer om Frisklivssentralen