Stilling:

Sykepleier ved kommunalmedisinsk senter (KMS).

Utdanning og bakgrunn:

Utdannet fra Høgskolen i Gjøvik (dagens NTNU) i 2008. Jobbet ca 4 år på Medisin 1 på Hamar og et års tid på forsterket skjermet enhet (FSE) i Brumunddal. Begynte på KMS i 2013.

Typisk arbeidsdag:

En typisk arbeidsdag starter med rapport fra nattevakter, før vi deler ut medisiner og pasientene står opp/stelles og nødvendige målinger tas, for eksempel blodprøver, blodtrykk osv. Deretter er det daglig legevisitt. Vi har til tider hyppig utskiftning av pasienter så det går en del tid på inn/utskrivning, innkomst/målsamtaler med pasient og pårørende. Sistnevnte gjøres i samarbeid med fysio- og ergoterapeut som vi har tett samarbeid med og som daglig er i avdelingen med pasientene. Kl 12 er det lunsj for og 13.30 ny runde med medisiner.  Mandag og torsdag er det tverrfalig møte med lege/fysio/ergo/avdelingssykepleier/spl og helesfagarbeidere hvor mål vurderes og utskrivningsdatoer blir satt/vurdert. Det er som regel svært hektisk i avdelingen så det er viktig at man tar seg tid til å ha gode samtaler med de pasientene og pårørende som befinner seg i krise eller som forbereder seg på å dø. Vi har disse palliative plassene,, men også rehabiliteringsplasser  og pasienter som er under medisinsk behandling. I tillegg kommer øyeblikkelig hjelp plasser som er aktivt i bruk og skal sørge for at alle som er i akutt behov pga sykdom skal sikres et tilbud. I tillegg til plasser forbeholdt menneskene i Ringsaker har vi også plasser disponibelt for pasienter fra Stange og Løten som vi har et godt og tett samarbeid med. På onsdager har vi internundervisning hvor vi tilegner oss ny kunnskap eller frisker opp gammel, da benytter vi oss av både interne og eksterne undervisere.

Hva liker du med å jobbe i Ringsaker kommune?

Ringsaker er en flott kommune å jobbe i. De er med i utviklingen for å tilby behandling til pasientgrupper som stadig blir større, både i alder og diagnosespenn og som skal behandles i kommunen fremfor (eller i tillegg til) på sykehus. Arbeidsmiljøet er unikt, hvert fall her på KMS, og humor og ønsket om utvikling ligger både hos de ansatte og hos arbeidsgiver. De er også konkurransedyktige på lønn.