– Vi har nå begynt rengjøringen av gater og fortau, og vil fortsette med dette fremover forutsatt at været tillater det, sier Trine Nordsveen, avdelingsleder i teknisk drift.