Jobben hans er å være med brannbilene når de rykker ut til branner og andre ulykker med barn, for å trøste, være en god venn og gi trygghet. Første mulighet til å møte Store-Bjørnis blir på Røde Kors-dagen i Moelv lørdag 5. mai.

Med i bilen

Brannvesenet i Ringsaker har med seg miniversjonen av Bjørnis på alle sine utrykninger, og leder for forebyggende avdeling Tommy Simensen forteller at de rett som det er deler ut bamser til barn de møter. 

– Vi deler ut bamser for å trøste barn som har opplevd brann, eller som har vært utsatt for trafikkulykker og lignende. Det er laget et veldig godt og komplett opplegg rundt bamsen som er veldig godt egnet for bruk i barnehagene, og som hjelper barnehagene å tenke forebyggende, sier han.  

Omsorg og gode råd

Rikard Heimen er mannen bak brannbamsen, og fulgte Bjørnis til brannstasjonen i Brumunddal.

– Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og å gi barn og voksne gode råd om brannvern, forteller han. 

Brannbamsen er tatt i bruk av brannvesenet i kommuner over hele landet, og blir brukt som et viktig verktøy i møtet med barn, både når ulykken er ute og i forebyggende sammenheng.

– Vi arbeider blant annet med å utvikle et nasjonalt undervisningsopplegg som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager fra høsten 2018, sier Heimen, som til daglig er brannkonstabel i Trøndelag brann- og redningstjeneste. 

På nettsiden www.brannbamsen.no ligger det barnevennlig informasjon om Bjørnis og om brannvern.