– Varehandelstallene er en viktig vekstindikator. Dette viser at strategiene virker. Det var en sterk økning i varehandelen fra 2015 til 2016, og at det nå i 2017 øker ytterligere med over 3000 kroner per person er svært gledelig. Dette viser både at Ringsaksokningen handler lokalt og at det er svært mange som kommer til Ringsaker for å handle. Dette er arbeidsplasser og vekst! sier Strand.

Vekst i hele kommunen

Næringssjef Tor Rullestad mener handelsveksten i Ringsaker kommer som følge av en bred satsing innen både sentrumsutvikling, utviklingen av næringsområder utenfor bykjernen og satsing mot handel i forbindelse med hyttetrafikk og reiseliv.
 
– Det er gledelig at det er gode tall over hele kommunen. Handelen i byene våre har hatt en jevnt god utvikling de senere årene. I Nydalsområdet er selvfølgelig IKEA en sterk motor, men det er også god utvikling for handelen for øvrig i området. Utviklingen på Rudshøgda med blant annet byggevareavdelingen til OBS spiller inn. I tillegg betyr reiselivsutviklingen mye for handelen både på Sjusjøen og ellers i kommunen, sier Rullestad. 

Formidabel utvikling

I 2008 var det svært mange ringsaksokninger som dro til nabobyene for å handle, og handelslekkasjen var stor. Grepene som ble tatt innenfor sentrumsutvikling, utvikling av handelsområder og utvikling i samarbeid med næringslivet viser gode resultater, og bildet er i dag kraftig endret.

– Siden 2008 har vi fram til 2017 hatt en vekst på nesten 65 % i omsetningen i varehandelen mens landsnittet har vekst på ca. 20 %. Utviklingen av attraktive og funksjonelle bysentrum kombinert med arrangement har vært helt sentrale grep for å tilskynde denne utviklingen. Den koselige småbyidyllen i Brumunddal og Moelv er avgjørende for å trekke handel. Handelsstanden har vært flink til å lage gode handleopplevelser, og ringsaksokningen er flink til å møte opp og benytte seg av tilbudet som finnes lokalt. Når det nå i tillegg utvikles nye, attraktive områder for plasskrevende handel, ligger det til rette for ytterligere vekst i varehandelen framover, mener rådmannen.

 

Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr)

         
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Økning  2008-2017

Økning % 2008-2017

Økning 2016-2017

Økning % 2016-2017

0403 Hamar

95405

96946

96670

98650

95966

94675

99639

108817

114086

115954

20549

21,54 %

1868

1,64 %

0412 Ringsaker

55315

56878

58189

60479

65910

68338

72145

82946

87667

90995

35680

64,50 %

3328

3,80 %

0417 Stange

36240

37817

38827

38823

38595

39113

39689

39763

39632

40257

4017

11,08 %

625

1,58 %

0427 Elverum

80681

80785

79960

80201

82258

85254

87605

85883

86388

87240

6559

8,13 %

852

0,99 %

0501 Lillehammer

91182

92385

93722

96398

97735

98806

104326

106740

109552

109707

18525

20,32 %

155

0,14 %

0502 Gjøvik

81033

82650

84169

85469

88405

90447

94848

95303

97039

97784

16751

20,67 %

745

0,77 %

Hele landet

69540

70823

71919

73229

74916

75802

78244

80180

82379

83570

14030

20,18 %

1191

1,45 %