Ordfører Anita Ihle Steen er veldig takknemlig for bidraget fra Lions.

– Når lokalsamfunnets frivillige krefter engasjerer seg i det som kommunen jobber med, slik Lions igjen gjør her, så viser det meg at de tiltakene vi setter i gang er ønsket av befolkningen. Det er en fantastisk gave som Lions gir, en gave som jeg vet at barna vil sette ekstra stor pris på. Og så er det jo slik, at når barna er fornøyde er vi voksne det også, sier hun.

Betyr mye

Erik Weisser-Svendsen og Bjørn Nybakken fra Lions Club Brumunddal synes det er ekstra stas å gi et bidrag til utarbeidelsen av nok en lekeplass.

– Vi fikk delta i etableringen av lekeplassen i Broparken, og vi har sett hvilken stor, positiv effekt den har hatt for lokalsamfunnet. Lekeplassen har betydd mye som samlingsplass for barn, med foreldre, besteforeldre og ikke minst nye landsmenn. Den har blitt et eksempel på integrering i det daglige. Vi har den tro at ved vår deltakelse i Mjøsparken folkeliggjør vi prosjektet, og lokalsamfunnet får et eierskap til den. Vi lager ytterligere et «fotavtrykk» i lokalsamfunnet, sier Weisser-Svendsen. 

Bjørn Nybakken hadde ansvaret for Strandsaga i en årrekke.

– Etter å ha hatt ansvaret for området i 25 år er det spesielt hyggelig å se at området går til allmennheten. Det å kunne bidra til at blant andre barn får et godt oppholdssted her er en stor glede, sier han.

Allsidig lekeplass

Lekeplassen som opparbeides i Mjøsparken er tilrettelagt for barn fra to til seks år.

– Det blir muligheter for lek og utfoldelse med lekeapparater, lekehus og sandkasse innenfor den indre sirkelen, mens det utenfor etableres et lettere kupert «teletubbylandskap» med blant annet zipline, hinderløype og andre lekeapparater for de litt større barna, forteller teknisk sjef Tor Simonsen.

Lekeplassen bygges nå i 2018, og det er Maskinkraft som er entreprenør på prosjektet. 

Andeløp og kalender

Lions selger hvert år kalendere og arrangerer andeløp som går til inntekt for klubbens engasjement i lokalsamfunnet. Årets andeløp avholdes 18. august, og loddsalget starter i disse dager.

– Andeløpet pleier å være veldig populært, da slipper vi ut 1500 unike plastender i Brumunda, og de første over målstreken premieres. Lions vil være synlige i Brumunddal sentrum hver helg utover sommeren for de som ønsker å kjøpe lodd til løpet, sier Nybakken.