– Norske kvinner er heldige. Vi lever på solsiden. Jeg har selv jobbet som jordmor i Malawi i en periode, og var der på jordmordagen for noen år siden. Det var veldig spesielt, for kvinnene der gjør en fabelaktig innsats for å redde mor og barn. Vi synes vi har det travelt på føden på Lillehammer med 1200 fødsler i året, mens i Malawi kan man nok legge på en 0, sier Anne Gro. 

Selv har hun 18 års erfaring som jordmor, og har jobbet både på fødeavdeling og i svangerskapsomsorgen. 

Brenner for én til én-omsorg for kvinner i aktiv fødsel

– Jeg brenner for å skape trygge og gode rammer for den gravide eller fødende. Min fanesak er én til én-omsorg for gravide som er i aktiv fødsel. Dette er faktisk et krav fra Helsedirektoratet, men vi opplever dessverre avvik på dette. Nedskjæringer gjør at det blir travlere, og man får flere oppgaver komprimert inn på kortere tid, legger hun til. 

Elin har termin 8. juli og har fødeplass på Lillehammer sykehus. På tross av bekkenløsning, er hun ved godt mot. I magen ligger barn nummer to, så hun vet hva hun har i vente. Og på helsestasjonen føler seg i gode hender. 

– Det er et veldig godt tilbud for gravide her. Oppfølgingen er god og jeg føler meg trygg. Bare det at jeg har fått nummeret til Anne Gro, og kan ta kontakt med jordmoren min dersom det skulle være noe, føles veldig godt, sier hun. 

Solidaritetsaksjon for kvinner i Afghanistan

Den norske jordmorforeningen har i forbindelse med jordmordagen 5. mai sparket i gang en solidaritetsaksjon i samarbeid med Afghanistankomiteen. Målet er å samle inn penger som kan brukes i utdanning av jordmødre i Afghanistan. 

Samarbeidet har pågått siden 2009. Resultatet av engasjementet som norske jordmødre har vist de siste årene, har gitt Afghanistan nærmere 200 nyutdannede jordmødre, og 100 nye helsesøstre. Med årets kampanje ønsker de å utdanne enda flere.

Les mer og gi støtte til aksjonen her