– Dette er gode tall. Alle piler peker oppover i Ringsaker nå. Veksten skyldes flyttebevegelser, og dette viser at stadig flere har lyst til å bo her hos oss. Det synes vi er veldig hyggelig, sier rådmann Jørn Strand.  

Stø kurs 

Rådmannen peker på kommunens langsiktige strategi som en hovedårsak til den gode utviklingen vi nå ser.  

– Vi har holdt stø kurs og stått ved strategien, der tilrettelegging av tomter, byutvikling, infrastruktur, næringsutvikling, satsing på oppvekst, kultur, arrangementer, attraktivitet og markedsføring har vært sentralt. Nå ser vi effekten av dette komme for fullt. Det bygges som aldri før i hele kommunen, det er høy aktivitet i næringslivet og de siste årene har vi har hatt en formidabel utvikling i varehandelen, sier han.  

Over landsgjennomsnittet

Prosentvis er veksten i første kvartal på 0,16 % mens landet hadde en vekst på 0,14 %. 

– Det har vært en klar målsetting å ha en sterkere vekst enn landet, og tallene i første kvartal bekrefter den positive utviklingen fra 2017, sier rådmannen. 

Det er særlig flyttebevegelsene som er årsaken til veksten i Ringsaker. I første kvartal flyttet det 363 personer inn til Ringsaker, mens det flyttet 281 personer ut.   

– Vi skal være en attraktiv bokommune, og utviklingen de siste årene viser at stadig flere opplever oss som det. Om det så er unge i etableringsfasen som skal kjøpe sin første bolig, storfamilier som er på utkikk etter et romslig hus, gode barnehager og skoler eller godt voksne som ønsker å bo sentrumsnært med tilgang til et variert kulturliv, så kan de finne drømmen sin her. 

Mulighetenes tid   

Rådmann Strand er klar på at de store endringene i infrastruktur som nå er på gang i hele kommunen gjør sitt for å berede grunnen for ytterligere vekst i Ringsaker.

– Utbyggingen av E6 pågår for fullt, og nå blir også Mjøsbrua bygget tidligere enn antatt. Vegprosjektet alene betyr svært mye for framtidige utviklingsmuligheter i Ringsaker. I tillegg kommer InterCity-utbyggingen, som vil bidra til å gjøre Ringsaker enda mer attraktivt. Vi har over tid posisjonert oss for å kunne hente gevinster ut av disse investeringene, og vi skal bruke mulighetene framover godt, avslutter rådmannen.