Grunnlaget for det videre arbeidet med budsjett for 2019 legges i løpet av rammekonferansen, der politikerne får en gjennomgang av de kommunale tjenestene og av økonomien i kommunen.

Helheten er viktig

– Ringsaker er inne i mulighetenes tid, og for å kunne ta ut potensialet må vi ha fokus på det store bildet, se helheten og smi mens jernet er varmt, sa Strand til politikerne.
E6 bygges nå, en utbygging av tospors jernbane kan gi store muligheter, og sykehuset er nærmere enn noen gang før. Det er vekst i folketallet, næringslivet blomstrer og byutviklingen fortsetter for fullt.

– Vi har stått fast ved strategien vår over flere år nå, og vi ser at dette gir resultater. Utgangspunktet for rammesaken i år er basert på gjeldende økonomiplan, og fortsatt stø kurs i henhold til strategien. Neste års budsjett og økonomiplan blir i stor grad gjennomføring av det som allerede er i gang, og er i samsvar med det som er signalisert fra tidligere, sa rådmannen.

Velferdstjenestene utvikles

Det økonomiske opplegget som rådmannen la fram viste en bred utvikling av velferdstjenestene, og en balansering av «tjenestetiltak» og «veksttiltak». Det blir blant annet satt av mer penger til vedlikehold av kommunale bygg.

– Økonomien er under grei kontroll i Ringsaker. Vi har vært inne i en periode med store investeringer, og etter Stavsberg skole er det nødvendig å avgrense opplåningen og stabilisere gjeldsnivået. Samtidig melder det seg nye behov, og vi ser at nytt Ringsaker bo- og aktivitetssenter blir det neste store prosjektet vi må i gang med, fortalte Strand.

2018 og 2019 vil bli sett i sammenheng når budsjettet og økonomiplanen skal salderes. Per nå ligger om lag 7-8 mill udekket pr år etter fordeling av kutt og effektivisering. Etter samlingen vil rammene utvikles til en helhetlig rammesak, som legges fram for formannskapet 20. juni.