Omlag 70 elever går på SFO på Nes barneskole før skolestart 20. august. De bruker idrettshallen og friområdet rundt skolen flittig i dagene før skolestart. 

– Vi har valgt å ha base her ved skolen og bruker fasilitetene her, i stedet for å legge opp til utflukter og aktiviteter andre steder. Vår erfaring er at det viktigste for barna i denne perioden, er å møte igjen vennene sine og ha rolige dager med fokus på frilek. Den hektiske hverdagen med tett program og aktiviteter kommer tidsnok, legger hun til. 

Tar ekstra vare på 1. klassingene

For 1. klassingene er det ekstra spennende å komme på «sommer-SFO». Barnehagetiden er tilbakelagt, og snart venter skolehverdagen. «Sommer-SFO» blir på mange måter broen inn i den nye hverdagen.

– Den første tiden skjermer vi 1. klassingene litt fra de øvrige SFO-barna, slik at de får tid til å bli kjent med hverandre og trygge på oss som voksenpersoner. Men vi har også mange førsteklassinger som allerede har søsken eller venner på skolen, og de får selvfølgelig lov til å leke med dem de selv ønsker, forklarer SFO-lederen. 

Godt samarbeid med skole og hjem

– Vi er så heldige at personalet på SFO består av ansatte i alle aldersgrupper og av begge kjønn. I tillegg til at vi har en svært god dialog med alle ansatte på skolen. Vi har barneveiledere og fagarbeidere som både jobber i skolen og på SFO. På denne måten følger de elevene gjennom dagen, fra skole til SFO. Dette sikrer en kontinuitet og smidighet i hverdagen, sier Kise. 

At de voksne følger elevene gjennom dagen, er også en fordel når foreldrene kommer for å hente barna sine. I hentesituasjonen utveksles verdifull informasjon om hvordan barnet har hatt det gjennom dagen. Slik kan de voksne på SFO også fortelle om hvordan skoledagen har vært.

– Når barna er blide og fornøyde når de blir hentet, da føler jeg at vi har lykkes i å lage et godt SFO-tilbud, avslutter Kise.

Les mer om SFO-tilbudet i Ringsaker her (lenke).