– Her kan du lære mer om hvilke hjelpemidler og tiltak som finnes for at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Du får også gode råd for hvordan du selv kan påvirke din egen helse i positiv retning. En god alderdom handler om god kunnskap og å være forberedt, sier spesialergoterapeut i Ringsaker kommune, Kristiane Huuse.

– Dagen er høyaktuell for deg som begynner å bli godt voksne selv, har familie som er det eller hvis du ønsker å yte frivillig innsats til noen som trenger det, legger Huuse til. 
I tillegg til å lære om kommunale tjenester, hvordan boligen kan tilpasses og hvordan du kan engasjere deg selv fysisk og psykisk, vil du møte et mangfold av lag, foreninger og aktører fra det private næringslivet. 

Lær om pårørenderollen av Selvhjelp Norge 

– I år har vi fått med oss Selvhjelp Norge som vil si noe om det å være pårørende. I tillegg kommer aktører som Pensjonistforbundet, VilMer, småjobbsentralen, frivillighetssentralen, Hamar sykkel og fritid, Treningskompaniet og Buttekvern eldresenter. Fra kommunen kommer ergoterapeuter, kreftkoordinator, enhet for personer med demens, brannvesenet og aktivitører, sier fysioterapeut Monica Cae.

– Dette blir en «plukk- og mixdag» der du kan råd fra fagpersoner og gå innom de standene som passer akkurat deg, slår hun fast. 

Program for dagen: 

10.30-11.15: Selvhjelp Norge
11.30 – 12.15: Sykkel og fritid 
12.30- 13.15: Demensvennlig samfunn 
13.30 – 13.45: Seniordans
14.00 -14.45 «Å lenge kæn je kjøre bil» med Statens Vegvesen

Kafé Juliè er åpen hele dagen. 

Velkommen til Prøysenhuset!