– Med 20 nyregistrerte ungdommer ser jeg på åpningen som svært vellykket, sier fritidsklubbleder i Ringsaker kommune, Fredrik Lervåg.

Johannes Saur (13) var en av de som registrerte seg for første gang i går, og kjøringa ga mersmak. 

– Banen er bra og jeg gleder meg til å få kjøre mer, sa Johannes da han var ferdig med prøvekjøringa.  

Mor Therese Olstad fulgte spent med da sønnen prøvde seg på trial-sykkelen.

– Det nye anlegget er et fantastisk tilbud til ungdommene i kommunen, sa hun

Om tilbudet

Trialanlegget er en del av Ringsaker kommunens satsning på trygge fritidstilbud for ungdom fra 8. klasse og oppover, og inngår som en aktivitet i Brumunddal fritidsklubb. 

Trial er en motorsykkelidrett som går ut på å kjøre i vanskelige terreng uten å sette føttene i bakken. Kjøringen foregår stående på motorsykkelen i sakte fart. Det kjøres i løyper som blir lagd i terrenget der stein, trestammer, røtter eller annet utgjør hindringer som skal forseres. 

Trialanlegget i Mausetvegen skal kun brukes til aktivitet i kommunal regi, og trial vil være eneste motoriserte aktivitet som tillates på området. Anlegget består av trialbane, verkstedbrakke, omkledningsrom og oppholdsrom. 

Åpningstider er mandag og onsdag 17.00 til 21.00, og det vil være to ansatte til stede på aktivitetskveldene til enhver tid.