Utdelingen skjedde på Jørstadmoen tirsdag 18. september, og det var de fire brumunddølene Hans Herman Bøhmer, Kåre Grøtlien, Ole Hybel Korup og Guttorm Tysnes som på høytidelig vis ble overrakt medalje for sin innsats.