Det er Maren Grini som er undervisningsansvarlig ved det nye matkultursenteret. Med bakgrunn som lærer og gårdbruker gleder hun seg veldig til å komme i gang med undervisningen, som vil gå over flere dager for hver gruppe.

– Vi baserer oss på ukesundervisning. Det vil si at skoleklassene kommer til oss i fire dager, og så kommer vi til skolen den femte dagen. Det gir oss en helt unik mulighet til å gå i dybden, blant annet for å kunne følge prosesser som tar tid. Vi har en praktisk tilnærming her, barna skal se, smake, lukte og ta på, forteller hun.

Tverrfaglig matkultur

Også kommunalsjef Anne Kari Thorsrud ser fram til mulighetene det nye matkultursenteret byr på.

– Her får elevene våre en helt unik læringsarena. I første omgang er det laget opplegg for 6. og 9. trinn, da det er lagt ekstra vekt på mat og helse i fagplanen for disse trinnene. På matkultursenteret får elevene «smake på kulturen», og de får gode opplevelser og gode kunnskaper om mat. Matkultur settes inn i en tverrfaglig sammenheng, og bidrar til å styrke vår identitet som matkommunen Ringsaker, sier Thorsrud.

Maren Grini synes tverrfagligheten er veldig viktig.

– Aktivitetene våre bærer i seg elementer fra alle fag, som matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og norsk. Dette gir mestringsfølelse hos mange som ikke synes at teoretiske fag er så greit, fordi man får brukt fagene i praksis uten egentlig å reflektere over at man gjør det, sier hun.

Stor bredde

I tillegg til Grini er det ansatt to personer til som skal være med på driften av Geitmyra Ringsaker.

– Anniken Nygård Negaard er utdannet konditor, mens Gyro Knutsdotter Homme er utdannet pedagog, veterinær og i gang med utdanning som øko-agronom. Dette gir oss en bredde i personalet som gjør at vi kan gi et godt tilbud til barn og unge her hos oss, sier Grini.

Jon Krog Pedersen er prosjektleder for etableringen av Geitmyra Ringsaker, og har store forventninger til innlandets nye matkultursenter.

– Vi gleder oss veldig til å begynne her i Ringsaker, hvor vi er midt i matfatet med nærhet til råvarene. Vår visjon er å gjøre så mange barn som mulig glad i mat som gjør dem godt, og Geitmyra Ringsaker er modellert på erfaringene etter sju års drift på Geitmyra i Oslo. Etableringen i Brumunddal er den første utvidelsen vi gjør, forteller han.