Byggmakker Skattum har lange tradisjoner innen byggevare helt siden 1893. Avdelingen på Olrud har over flere år jobbet systematisk med Lean-metodikk, og har derfor lenge jobbet med forbedringsarbeid som gir en positiv miljøprestasjon og samtidig øker selskapets kundeverdi og effektivitet. 

– I miljøfyrtårnsertifiseringen fikk Byggmakker Skattum en bekreftelse på at de allerede er gode på miljøvennlig drift, sa ordfører Anita Ihle Steen, som sto for overrekkelsen av sertifikatet.

Hedmark fylkeskommune har valgt å sertifisere seg som Miljøfyrtårn, og det er de 22 tannklinikkene som er først ut. 

– Moelv og Brøttum Tannklinikker er moderne klinikker som behandler barn, unge, voksne og eldre. De har jobbet bevisst og målrettet med rutinebeskrivelser, risikovurderinger og avvikshåndtering. De har et godt HMS-arbeid og vektlegger et godt arbeidsmiljø. Tannklinikken har også svært gode rutiner på å håndtere amalgam og annet farlig avfall, påpekte ordføreren under overrekkelsen.

Nasjonal sertifiseringsordning

I Ringsaker er det nå over 40 virksomheter som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert. 

Følgende tema behandles i sertifiseringsprosessen:
-    HMS
-    Innkjøp
-    Avfall
-    Energi
-    Transport

Sertifiseringen er viktig i markedsføringen av bedriften. Som regel oppnår virksomheten i tillegg til god miljøhåndtering også økt lønnsomhet og et godt omdømme.