– Vi setter stor pris på alle de frivillige aktørene som stilte opp og informerte om sine tilbud, sier spesialergoterapeut i Ringsaker kommune, Kristiane Huuse. Sammen med fysioterapetut Monica Cae var hun primus motor for arrangementet, som blant annet samlet representanter for Selvhjelp Norge, Pensjonistforbundet, VilMer, småjobbsentralen, Tjukkasgjengen, Hamar sykkel og fritid, Mjøsen Golf, primærhelseteamet,Treningskompaniet og Buttekvern eldresenter.  

Foredrag og stands

I tillegg til at det var stands rundt omkring i hele Prøysenhuset, var det et tettpakket program med foredrag innen ulike tema, og det var god oppslutning om foredragene.

Tjukkasgjengen var representert for andre gang i år, og synes det er positivt at kommunen holder et slikt arrangement.

– Det er viktig å være åpne om at det å bli eldre kan by på noen utfordringer. Her er det massevis av gode tips for folk som ønsker å forberede seg på sine eldre dager, mener leder Ivar Lars Viddal. 

Tverrfaglig samarbeid

Ringsaker kommune var bredt representert med blant annet ergoterapeuter, kreftkoordinator, enhet for personer med demens, brannvesenet, tildelingskontoret, servicesenteret og aktivitører. 

– I tillegg til å snakke med publikum er det nyttig å være her for å bli kjent og knytte kontakter med andre fagfolk både i kommunen og innen frivilligheten, sier Kjell Knudsen, som representerte brannvesenet. 

– Vi er godt fornøyd med bredden i årets arrangement. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på programmet og innholdet i temadagen fra de som tok turen til Prøysenhuset for å delta, sier Kristiane Huuse.